غرق در جریان باریک کلمات~

مارسیس مرگش را نواخت

مرگی از جنس رنگ

                                       

گلهای رز

و پروانه های اکلیلی

به یاد پائولا

                                      

غرق در جریان باریک کلمات~

گفت خاموش چون تو مجنون نیستی

ای ستاره ی دنباله دار

                                   

Im drowning

deep in the heart

a letter from Ao

                                   

When your gone

I wish "LOVE" only needed "LOVE" to be perfect

promise

 

 

پ.ن۱: منبع چالش اینجاست از سلین ممنونم که من رو به این چالش دعوت کرد ولی خب متاسفانه شعر هام خیلی خوب از آب در نیومدن...

پ.ن۲:اینکه از عنوان های یکی استفاده نکردم به این معنا نیستش که عنوان هاش قشنگ نبودن،من فقط نتونستم عنوان هاشون رو با عنوان های دیگه کنار هم بزارم:″)