مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است
𝓢𝓸 𝓘 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓼𝓲𝓽 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓻𝓸𝓸𝓶 𝓪𝓯𝓽𝓮𝓻 𝓱𝓸𝓾𝓻𝓼 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓸𝓷
𝓐𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓴 𝓸𝓯 𝔀𝓱𝓸 𝓴𝓷𝓸𝔀𝓼 𝓶𝔂 𝓷𝓪𝓶𝓮
𝓦𝓸𝓾𝓵𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓻𝔂 𝓲𝓯 𝓘 𝓭𝓲𝓮𝓭
?𝓦𝓸𝓾𝓵𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝓻𝓮𝓶𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 𝓶𝔂 𝓯𝓪𝓬𝓮
___________________________

دستان مرا بگیر تا من هم دستان تو را بگیرم،دستانم را بگیر تا بتوانیم داستانمان را شروع کنیم.☽✿
دستان مرا بگیر تا در همه جا یار و همدمت باشم،اگر نویسنده باشی..من مدادت می شوم،اگر نقاش شوی..من قلموی تو می شوم،اگر شیرینی پز شوی..من دستور آشپزی ات خواهم شد،اگر عکاس شوی می توانم دوربین عکاسی ات باشم تا بتوانی از خیابان های زیبای پاریس عکس بگیری،اگر ساز بزنی..من تبدیل به نت های موسیقی تو خواهم شد.
من می توانم در همه حال یارت باشم و تو هم می توانی شخصی باشی که من بی او فایده ندارم.به من بگو یک دوربین بدون عکاسی که با او عکس بگیرد،چه فایده ای خواهد داشت؟!
فقط کافیست دست دهیم🌻

꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒦꒷꒦꒷꒦꒷

به کهکشان نور خوشآمدید=]🤍
ابتدا لطفا کفش های خود را در بیارید و وارد شوید سپس می توانید با یک لیوان شیرکاکائو از خود پذیرایی کنید
بعد می توانیم برای ثبت کردن این لحظه عکس بگیریم و همین ها کافیست تا بتوانیم تبدیل به دوستانی صمیمی شویم3>🍧
پیوندهای روزانه